Архетипіка і державне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень

Десятий міжнародний теоретико-методологічний семінар і Сьомий міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і державне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень» ; Європа (Німеччина, Швейцарія, Франція, Чехія, Польща) – Львів, Україна; 29 квітня-11 травня 2019

Мета форуму бачиться в об’єднанні міждисциплінарних зусиль дослідників, котрі працюють в різних галузях соціального й гуманітарного знання, та обговоренні теоретико-методологічних засад впливу архетипів колективного несвідомого на державне управління.

Програмні рамки форуму визначатиме проблематика публічного управління, пов’язана з кризою глобальної системи міжнародної безпеки, радикальними змінами, що їх зазнаватиме у середньостроковій перспективі світовий безпековий простір, та виробленням нових підходів до забезпечення безпеки і сталого розвитку країн і світу в цілому.

Зростання масштабів та інтенсивності військових конфліктів, збільшення напруженості у відносинах між державами, виникнення нових зон нестабільності з дедалі ширшим залученням провідних держав до військового протистояння – ці небезпечні тенденції є симптомами кризи системи світової колективної безпеки, що з часом тільки поглиблюється. 

Нові виклики і загрози та девіантна політика Росії, що руйнують встановлену за результатами Другої Світової війни архітектоніку безпекового простору, стимулюють міжнародні організації колективної безпеки (ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ тощо) і країни Європи переглядати сьогодні фактично вже недіючі механізми забезпечення безпеки і сталого розвитку. На що спиратиметься європейська безпека, яка стоїть на порозі радикальних змін? І яке місце займе в ній Україна?


Додатки