Архетипіка і державне управління: раціоналізація та нормативні практики

П’ятий міжнародний теоретико-методологічний семінар і Другий міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і державне управління: раціоналізація та нормативні практики» ; Київ, Україна ; 13-14 червня 2014

Мета форуму бачиться в об’єднанні міждисциплінарних зусиль дослідників, котрі працюють в різних галузях соціального й гуманітарного знання, та обговоренні теоретико-методологічних засад впливу архетипів колективного несвідомого на державне управління.

Пріоритетами поточного обговорення стануть: розвиток уявлень щодо природи колективного несвідомого та нормативно-правові практики і проблеми законотворчості як однієї з найважливіших функцій державної влади, а також чинники, зміст та форми розвитку національних систем законодавства як гаранта життєдіяльності суспільства і держави в сучасних умовах демократичного розвитку.


Додатки