ІX Міжнародний конкурс молодих науковців 2021

ІX Міжнародний конкурс молодих науковців 2021

1 премія – Ганна Кузьменко, аспірантка кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом з темою: «Соціально-політичний міф: міфотворення та міфотворчість у призмі сучасних комунікативних практик»


2 премія – Юлія Філіппова, аспірантка кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, керівник ГО «Центр спортивної дипломатії» з темою: «Олімпійський міф як прояв містичного ноктюрна у формуванні спортивно-дипломатичних відносин держав» 


3 премія – Володимир Марченко, аспірант Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, провідний юрисконсульт Державного підприємства «Завод імені В. О. Малишева» з темою: «Архетипні засади історичного розвитку місцевого самоврядування на теренах України»