І Міжнародний конкурс молодих науковців 2013

І Міжнародний конкурс молодих науковців 2013

1 премія – Степан ГАЛИЧ, слухач магістратури Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за темою: «Політичні вибори в Україні: архетипний підхід»


2  премія  – Олександр  ЧАБАН, слухач магістратури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою «Архетипічні та соціокультурні засади корупційної поведінки в українській дійсності»


2  премія  – Надія  ПАВЕЛКО, аспірант Класичного приватного університету (Запоріжжя) за темою : «Архетипна природа державної аграрної політики України»


2  премія  – Євген  ЮРЧЕНКО, аспірант кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою: «Управління процесами створення регіональної екосистеми інновацій з урахуванням особливостей інституціональних архетипів»


3 премія – Олена БУЛКІНА, слухач магістратури Національної академії державного управління при Президентові України за темою: «Архетипні особливості здійснення політичної професійної діяльності»


3 премія – Альберт ЗЕЛЯК, слухач магістратури Харківського національного економічного університету за темою: «Комунікації в публічній сфері та їх архетипіка»


3 премія – Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО, аспірант Сумського державного університету за темою «Збереження архетипів територій при плануванні і забудові населених пунктів»


3 премія – Юлія ЧЕРКАСОВА, студентка 5 курсу інженерно-екологічного факультету Сочинського державного університету, спеціалізація «Дизайн середовища» за темою «Планування територій суспільного значення у житлових районах (архетипний підхід)»


3 премія – Ігор РЕШЕВЕЦЬ, слухач магістратури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою «Архетипна парадигма в політико-адміністративному менеджменті»