АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: ВІД ІМАЖИНЕРУ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ПОСТМОДЕРНОЇ СУЧАСНОСТІ


23-25 червня 2022 року

Запоріжжя, Україна

Контакти:

Едуард Афонін, засновник і науковий керівник

Української школи архетипіки, e-maіl: bpafonin@gmail.com, моб.: +38 067 2444659 

Наталія Гордієнко, проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, e-maіl: natali_zp_@ukr.net

моб.: +38 096 233 8832, 095 076 52 10 

Мішель Маффесолі: засновник французької школи архетипіки: 

e-maіl: michelmaffesoli@gmail.com

моб.: +33 662 032676

Ірина Вихованець, туроператор, e-maіl: Olimp_tour@ukr.net, моб.: +38 067 699 5765

Україна – Франція – Греція 

2022

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! 

Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія (Запоріжжя, Україна) та Українська школа архетипіки (Київ, Україна) від імені міжнародного оргкомітету ТМС-2022  запрошують викладачів та здобувачів освітньо-професійних та науково-освітніх рівнів вищої освіти українських та французьких університетів, а також освітньо-наукових центрів інших країн, що спеціалізуються в дослідженнях архетипної проблематики публічного управління, архетипів соціальних інститутів і повсякденного життя, до участі у щорічних заходах Української школи архетипіки ТМС-2022 — ХІІІ Міжнародному теоретико-методологічному семінарі та Х міжнародному конкурсі молодих науковців, — що пройдуть 23-25 червня 2022 року у Запоріжжі за темою: «Архетипіка і публічне управління: від імажинеру до технологій постмодерної сучасності».

Організатори ТМС-2022. Цьогорічні наукові заходи вже п’ятий рік поспіль проходитимуть у співпраці з представниками французької школи архетипіки – Центром дослідження сучасного і повсякденного життя і лабораторією соціології LERSEM-IRSA EA4584 університету Монпельє-3 імені Поля Валері; з українського боку співорганізаторами заходів є також Українська технологічна академія, Інститут економіки і прогнозування НАН України, Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, Інститут соціальної та політичної психології НАПН, Українське товариство сприяння соціальним інноваціям.

Програмні рамки ТМС-2022 визначатиме науково-дослідна проблематика публічного  управління, соціальних інститутів і постмодерного повсякдення, що розглядатиметься у діапазоні від теорії імажинеру до технологій постмодерної сучасності.  

Мета ТМС-2022 — об’єднати на засадах методології Жільбера Дюрана міждисциплінарні зусилля представників соціально-гуманітарного знання навколо вирішення теоретичних і практичних проблем публічного управління, соціальних інститутів і постмодерного сьогодення.

Експерти стверджують, що постмодерн, який дедалі йде на зміну модерну і сповна охоплює світовий простір, занурює нас у безодню невизначеності, що утримує сучасність в її нинішньому кризовому стані. Це, зокрема, ставить на порядок дня країн євроатлантичного ареалу питання щодо повернення традиції, яка фокусує нашу увагу на минулому. Водночас традиція наповнює постмодерну сучасність духом радикального оновлення, адже новизна в традиції має не часовий, а онтологічний характер. Вона пов’язана не з поступовим удосконаленням чогось минущого, а зі ствердженням абсолютної досконалості. 

Отже, традиція  — в силу  свого самонаслідування — належить  більше теперішньому, ніж архаїчному минулому чи навіть ще не сконструйованому майбутньому. Це — не засушена спадщина, що передається від покоління до покоління по історичній «горизонталі». Через традицію людина намагається осягнути нескінчений простір, усю повноту і багатоманітність способів  усвідомлення та пізнання буття давньої людини, а відтак — шукає саму себе у сьогоденні. Тому традиція, що бере початок з «вертикалі», — власне, того архетипного, яке пізнається інтуїтивно й поза будь-яким нашаруванням часу, належить не минулому, а вічності. 

Тож, в контексті цьогорічного наукового формату ТМС-2022 цілком доречними є наступні запитання.  

 • Чи стає постмодерн з його тотальною деконструкцією добою «загибелі традицій»? 
 • Чи, навпаки, постмодерн стає часом оновленого прояву традицій? 
 • Як співвідносяться традиції й інновації? 
 • Які соціокультурні чинники визначають успішність реалізації інноваційної життєтворчої траєкторії в епоху постмодерну?
 • Яким чином архетипи детермінують актуалізацію психосоціальних ресурсів людини на різних етапах онтогенезу?
 • Чи можливо використовувати глибинний емоційно-мотиваційний потенціал архетипів в освітньому процесі, спрямовуючи соціалізацію дітей та молоді на суспільно значущі моделі та світоглядні орієнтири життєтворчості особистості?
 • Чи керують міфи та забобони сучасним світом? 
 • Чи потрібно і як «відроджувати» / «реставрувати» традиції у добу постмодерну?
 • Що являють собою ментальні, культурні і звичаєві особливості спільнот та історичного досвіду народу в епоху постмодерну? 
 • Як поєднати традиційні й інноваційні механізми кооперації і єднання людей?
 • Яким є «архів» сучасної — постмодерної епохи? 
 • Хто, зрештою, є ті суб’єкти, які опікуються долею традицій у сучасному — постмодерному світі?  

Ці та інші проблемні питання визначатимуть простір для осмислення чергової теми ТМС-2022. Організатори сподіваються, що цю мету добре обслуговуватимуть ідеї Жільбера Дюрана, зокрема ключової його роботи «Антропологічні структури уявного», франко-український переклад якої було здійснено УША наприкінці 2021-го року в кооперації з Видавничим Домом «Києво-Могилянська академія». Цей переклад можна замовити тут: http://publish-ukma.kiev.ua/ua/katalog/filosofiya-kulturologiya/402-antropologichni-strukturi-uyavnogo.html. Організатори також сподіваються, що в пригоді учасникам форуму стане бібліотека Української школи архетипіки, що її складають понад 500 публікацій понад 200 авторів з 18 країн світу за період з 2010 року. З бібліотекою можна ознайомитися тут: https://drive.google.com/drive/folders/1soaitdqqbyNet9ZZitboMAR0Yb136MkZ?usp=sharing

Як зазначалося вище, в межах щорічних заходів УША відбудеться Х МКМН-2022 — Міжнародний конкурс молодих науковців на ту саму тему: «Архетипіка і публічне управління: від імажинеру до технологій постмодерної сучасності». 

До участі в конкурсі запрошуються магістранти, аспіранти, PhD і кандидати наук віком до 35 років з усіх професійно-освітніх і науково-освітніх спеціальностей.

Міжнародна конкурсна комісія експертів з Казахстану, Польщі, США, України, Франції визначить найкращі роботи конкурсантів, які будуть відзначені заохочувальними грошовими преміями: 

1 премія — 200 $

2 премія — 150 $

3 премія — 100 $

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЩОРІЧНИХ ЗАХОДІВ ТМС-2022

 • Дата проведення: 23-25 червня 2022.  
 • Місце проведення: Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія), Україна, 69017, м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59, е-mail: info@khnnra.zp.ua, тел. / факс: +38 (061) 283 2001. 
 • Місце проживання – гуртожиток Хортицької національної академії: Україна, 69097, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 13; зав. гуртожитку: Любов Лазарєва, e-mail: lasareva.lyubov@gmail.com, тел.: +38 (061) 702 3313, тел. (чергової): +38 (061) 702 3311. Бажаючі можуть замовити готель (через Наталію Гордієнко: e-maіl: natali_zp_@ukr.net, mob.: +38 (096) 233 8832).
  • Робочі мови: українська, французька, англійська.
 • Реєстраційний внесок: відсутній. 
 • Витрати на проїзд нестимуть учасники конференції або організації, що їх відряджають. Харчування і проживання в гуртожитку – за рахунок організаторів. Хортицька національна академія готова надати запрошення для учасників, які очікують підтримку від їхнього рідного закладу. 
 • Для участі у ХІІI ТМС-2022 необхідно подати:
 1. Заявку на участьдо 15 березня 2022 на електронну адресу Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com)
 2. Україно/англомовний рукопис статті + фотокарткудо 15 квітня 2022 на адресу Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com).

Вимоги щодо оформлення рукописів статейє стандартні для України (див. у додатку (назва файлу: Прізвище_ТМС-2022.doc). 

Якість портретного фото: розмір 3,3 х 4,6 см, роздільна здатність 600 dpi (понад 500 Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: Прізвище_фото-2022.jpeg).

 • Для участі у Х МКМН-2022 необхідно подати:
  1. Заявку на участьдо 15 березня 2022 на електронну адресу Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com). 
  2. Україно/англомовний/франкомовний рукопис статті + фотокарткудо 15 квітня 2022 на адресу Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com). 

Вимоги щодо оформлення рукописів статейє стандартні для України (див. у додатку (назва файлу: Прізвище_ТМС-2022.doc). 

Якість портретного фото: розмір 3,3 х 4,6 см, роздільна здатність 600 dpi (понад 500 Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: Прізвище_фото-2022.jpeg).

 • Планується видати друком:
 1. Спецвипуск фахового збірника категорії «Б» «Наукові перспективи» (зі спеціальностей: 281 (публічне управління та адміністрування), 081 (право), 051 — (економіка). Статті до збірника можна подавати українською чи англійською мовами. Умови оформлення рукописів тут: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/authors

Оплата за публікацію становить 1095 грн. за 12 сторінок. Якщо обсяг статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 85 грн (здійснюється безпосередньо редакції журналу — Ірині Жуковій: irina_pravo@ukr.net)

За потреби можна здійснити англомовний переклад, скориставшись послугою перекладацького бюро за ціною — 105 грн. за перекладацьку сторінку (1800 знаків). Відповідальна в бюро перекладів: Оксана Мостовенко, e-mail: antariom.perevod@gmail.com, mob.: +38 050 257 2671.  

 1. Спецвипуск фахового журналу категорії «Б» «Український соціум» зі спеціальностей 051 (Економіка) і 054 (Соціологія) (https://ukr-socium.org.ua/uk/pro-zhurnal/). Статті публікуються українською чи англійською мовами (на вибір). Оплата за публікацію – безкоштовно. 
 2. Науковий журнал категорії «Б» Хортицької національної академії (Серія:  Педагогіка. Соціальна робота) публікуватиме статті українською чи англійською мовами. Вимоги до рукописів статей тут: https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/about/submissions. Оплата — безкоштовно. 
 3. Збірка наукових праць переможців і кращих авторів X Міжнародного конкурсу молодих науковців публікуватиме статті українською чи англійською мовами. Оплата — безкоштовно. Умови оформлення рукописів тут: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/authors

Бажаючі можуть скористатися послугами бюро перекладу для здійснення франко- або англійського перекладу Ваших статей. Вартість англійського перекладу – 105 грн. і французького – 115 грн. за перекладацьку сторінку (1800 знаків). Контактна особа бюро: Мостовенко Оксана – моб. +38 050 257 1671, e-mail: antariom.perevod@gmail.com       

 • Програма ХІІІ ТМС-2022  

Повний текст програми буде розроблений і розісланий після надходження тематичних заявок від учасників щорічних заходів УША (до 1 травня 2022).

Базові елементи програми: 

 1. 23 червня 2022 — ХІІІ Міжнародний теоретико-методологічний семінар «Архетипіка і публічне управління: від імажинеру до технологій постмодерної сучасності».
 2. 24 червня 2022 — Х Міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: від імажинеру до технологій постмодерної сучасності».
 3. 24 червня 2022 — загальна дискусія «На шляху до гетерогенного (багатополярного) світу» у форматі двовимірної динамічної мережі за авторства львів’янина Тараса Плахтія.
 4. 24–25 червня 2022 — культурні заходи від господарів:
 • театралізована історико-культурна вистава «Легенди та архетипи Хортиці»;
 • екскурсія на першу гідроелектростанцію ​колишнього Радянського Союзу й одну з найбільших у Європі – ДніпроГЕС (функціонує з 1932 р.);
 • екскурсія територією Національного заповідника «Хортиця», в якому зберігаються численні історико-культурні артефакти й пам’ятки – візуалізації архетипових засад формування українського етносу, починаючи з епохи пізнього палеоліту;
 • пам’ятні подарунки і фото від господарів.   
 1. Пост-конференц автобусний/авіа екскурсійно-пізнавальний тур «Міфи древньої Греції» з відпочинком на узбережжі Середземномор’я, що пройде у період з 27 червня по 7 липня 2022 з Одеси. Програма туру буде надіслана додатково.
 • Українська школа архетипіки в інтернет-просторі:
 1. Публікації УША (Library of archetypes), доступні за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1soaitdqqbyNet9ZZitboMAR0Yb136MkZ 
 2. Сайт Української школи архетипіки: https://usarch.org
 • Українська наукова школа педагогіки та психології життєтворчості в інтернет-просторі:

Керівник наукової школи: доктор педагогічних наук, професор, ректор Хортицької національної академії Нечипоренко Валентина Василівна. 

Інтернет-сторінка Української наукової школипедагогіки та психології життєтворчості: https://khnnra.edu.ua/ (розділ: наукові школи Хортицької національної академії).

No comments yet, you will be the first.
Leave a reply
Field is required
Field is required
Field is required