Архетипіка і державне управління: механізми та стратегії розв’язання конфліктів у сучасному світі

Восьмий міжнародний теоретико-методологічний семінар і П’ятий міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і державне управління: механізми та стратегії розв’язання конфліктів у сучасному світі» ; Київ, Україна ; 29-30 травня 2017

Мета форуму бачиться в об’єднанні міждисциплінарних зусиль дослідників, котрі працюють в різних галузях соціального й гуманітарного знання, та обговоренні теоретико-методологічних засад впливу архетипів колективного несвідомого на державне управління.

Програмні рамки форуму визначила проблематика, пов’язана з вивченням соціальних конфліктів. Як відомо, усталеність соціального простору, баланс соціальних відносин досягаються не лише гарантіями свобод у всіх сферах людської життєдіяльності, але й прогнозованістю і вирішеністю соціальних конфліктів. Перспективи вирішення конфліктних ситуацій традиційно пов’язані з подолання цілого ряду складнощів економічного, політичного, культурного і психологічного характеру. Між тим в нових контекстах викликів сучасного світу, відзначених руйнуванням модерної системи часово-просторових зв’язків і впливом глобальної взаємозалежності, соціально-політичні процеси набули нелінійного характеру розвитку й турбулентності прояву. Це значно ускладнює діагностику соціальних конфліктів і кризових ситуацій, можливості їх прогнозування та моделювання механізмів вирішення конфліктів та управління конфліктною ситуацією.

Зокрема, учасникам було запропоновано:

  • розглянути сутність і природу конфлікту як суспільного явища, особливості його теоретико-методологічного аналізу різними науковими школами;
  • дослідити природу конфліктності, з’ясувати ступінь прояву її об’єктивних і суб’єктивних засад в контексті реалізації суспільно-політичних відносин;
  • проаналізувати виклики сучасних конфліктів в контексті становлення нової природи соціальної структури, соціально-політичних взаємодій і соціально-політичної комунікації;
  • дослідити психосоціальні та соціокультурні передумови виникнення конфліктних ситуацій, психосоціокультурні особливості формування середовища політичного конфлікту, його динаміку і функції;
  • запропонувати методики і презентувати результати соціологічних досліджень соціально-політичних конфліктів;
  • запропонувати механізми, технології та інструментарій врегулювання конфліктних ситуацій і вирішення конфліктів.

Додатки