Соціальні консультації

Соціальні консультації

Соціальне консультування УША охоплює широке коло питань, пов’язаних з налагодженням ефективної взаємодії між людьми, зокрема:

 • досягнення авторитетного стилю керівництва
 • забезпечення якості керівництва громадською організацією, бізнес-компанією, публічної установою
 • оволодіння прийомами самоорганізації і взаємодії
 • подолання конфліктів в малих групах
 • розвиток здатності до освоєння нових моделей поведінки в соціальних групах

Наші сильні сторони

 • близько 30 років фундаментальних і науково-прикладних, в тому числі моніторингових, досліджень (1992-2020), що охоплюють більш 140000 респондентів в Україні, Росії, Білорусі
 • застосування апробованих часом авторських діагностичних методик, аналітико-прогностичних моделей і алгоритмів аналізу
 • цільова орієнтація на досягнення результатів в інтересах клієнта

Алгоритм соціальної консультації

 • уточнення проблеми клієнта в соціальній сфері діяльності
 • обговорення з клієнтом важливих для нього аспектів порушеної проблеми
 • діагностика проблемної ситуації за авторським алгоритмом
 • формулювання практичних порад і рекомендацій
 • визначення подальшої допомоги клієнту в рішенні виниклих завдань

Соціальний консультант – Тетяна Новаченко

 • доктор наук з державного управління, доктор філософії в галузі педагогіки, доцент, професор Національної академії державного управління при презентують України, відомий в Україні фахівець з вивчення феномена людського авторитету і його конструювання в управлінській діяльності
 • e-mail: tatnov9@yahoo.com
 • mob .: +38 (097) 421 0548, +38 (050) 391 0119

Правила консультації:

 • консультація проходить в онлайн форматі
 • оплата може бути проведена за фактом отримання консультації
 • оплата здійснюється на карту Приватбанку консультанта, вказівки при бронюванні
 • вартість консультації – за домовленістю

Важливі публікації консультанта

 • Авторитет керівника в публічному управлінні : навч. посіб . Київ : НАДУ, 2019. 168 с.
 • Керівник у системі публічного управління : навч. посіб. Львів : ЛІРДУ НАДУ, 2018. 232 с.
 • Новаченко Т. В. Механізми врегулювання політичних конфліктів. «Парламентаризм» : підручник. НАДУ, 2016. С. 513-525.
 • Новаченко Т. В. Архетипова парадигма авторитету керівника в державному управлінні: монографія / Т. В. Новаченко – Ніжин-Київ : Видавець Лисенко М.М., 2013. 320 с. Url : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Novachenko.pdf 
 • Синергетичний підхід у педагогічній самоорганізації : навч. посіб. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2011. 99 с.