VІІІ Міжнародний конкурс молодих науковців 2020

VІІІ Міжнародний конкурс молодих науковців 2020

1 премія – Катерина КОРОЛЮК, студентка 3-го курсу кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету за темою: “Концептуальні схеми розвитку сучасної держави (архетипний підхід): конвергенція традиції та інновації”


2 премія – Євген ПЄЛЄВІН, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри політології, Одеський національний  політехнічний  університет за темою: «Інтерактивність архетипних образів як інструмент політизації сучасного  дигітального  мистецтва» 


3 премія – Людмила ПОНОМАРЕНКО, провідний фахівець відділу міжнародних відносин Департаменту комунікацій Національної академії державного управління при Президентові України, по темі: «Менталітет українського суспільства і його вплив на сучасні процеси інституціоналізації (архетипний підхід)»