VІІ Міжнародний конкурс молодих науковців 2019

VІІ Міжнародний конкурс молодих науковців 2019

1 премія – Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, старший науковий співробітник Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за темою: «Архетипна складова стратегії розвитку інституційних мереж в контексті забезпечення національної безпеки»


2 премія – Олексій БОБРОВСЬКИЙ, асистент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за темою: «Конструювання архетипів української молоді із застосуванням моделі “універсального епохального циклу” і комп’ютерних ігор»


3 премія – Євгенія КОНОТОПЕЦЬ, студентка 3-го курсу кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету за темою: «Стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень: кейс сучасної України»