ІІ Міжнародний конкурс молодих науковців 2014

ІІ Міжнародний конкурс молодих науковців 2014

1 премія – Віктор ВІЛІЖИНСЬКИЙ, аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою: «Архетип національної традиції врядування як автентична основа реформування місцевого самоврядування в Україні»


2 премія –Кирило ГОРОДНИЧЕВ, слухач магістратури Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за темою: «Архетип Української держави»


3 премія – Олександра ЦЕХАНОВСЬКА, слухач магістратури Національного університету «Києво-Могилянська академія» за темою: «Бюрократія як політичний актор в системі державного управління України: на прикладі моделі «Кошик для сміття»