Менталітет і держава

Менталітет і держава

У Мінську пройшла міжнародна науково-практична конференція «Роль менталітету в функціонуванні держави», організована Академією управління при Президентові Республіки Білорусь і Інститутом історії НАН Білорусі.

У конференції взяли участь близько 80 науковців з Білорусі, Росії та України.

Пленарне засідання проходило в Академії управління. На ньому виступили:

С.Кізіма (Білорусь) з доповіддю «Фактор менталітету в державному управлінні: приклад Білорусі»,

В.Зотов (Росія) «Ідеологія і соціальні технології ідеологізації культури»,

Ф.Храмцова (Білорусь) «Генезис ергономічності / етосообразності політики держави як методологічного принципу політичної модернізації».

Також було заслухано доповідь О.Калева і Н.Калевой (Росія) «Значення ментального здоров’я та державної моделі системи управління якістю в державній політиці».

Українські колеги Е.Афонін, Н.Носко, І.Половніков, О.Балакірєва в доповіді «Ментальна модель української трансформації як рух до точок сингулярності» запропонували і обґрунтували нову модель процесу трансформації української ментальності та менталітету українців і зробили, виходячи з неї, прогнози щодо розвитку та можливого результату поточної кризи української державності.

Робота конференції продовжилася по секціях на майданчику Інституту історії НАН Білорусі.

В їх рамках були розглянуті теми менталітету і ідентичності в сфері державного управління, обговорено особливості менталітету державних службовців районного та сільського рівня, білоруський менталітет співробітників дипломатичної служби, формування культури міжнаціонального спілкування фахівців соціальної сфери, проблеми російської ментальності і перспективна модель російської освіти XXI ст., соціальний контекст державного управління рекламою в Україні, колективна ідентичність населення сучасної Бела уси.

При підведенні підсумків учасники конференції відзначили, що заявлена ​​на ній проблематика – абсолютно новий напрямок в соціогуманітарних дослідженнях східнослов’янських країн та висловили побажання зробити подібну конференцію щорічною.

Сергій Третяк, член оргкомітету, завідувач відділом новітньої історії БеларусіІнстітута історії НАН Білорусі завідувач відділом новітньої історії БеларусіІнстітута історії НАН Білорусі


Інтернет-газетаНаука

No comments yet, you will be the first.
Leave a reply
Field is required
Field is required
Field is required