Лашкіна Марія Григорівна

Дата народження:1961-08-07
Вищий учбовий заклад:Національна академія державного управління при Президентові України
Роки навчання: 2002-2004
Освітня спеціальність:
Магістр державного управління
Наукова ступінь:Кандидат наук з державного управління
Спеціальність:Теорія та історія державного управління

Робота

Місце роботи: НАДУ при Президентові України

Інтереси


Коло наукових інтересів:Комунікація та комунікативні практики, Publіc Reletions, державне управління, архетипіка, глобальне інформаційне суспільство, конфліктологія та політична психологія, психопатології сучасного світу.
Участь у наукових досліджень: „Розроблення моделі і методикимоніторингу взаємодії суб’єктів державного управління та впливу на їх діяльність політичного процесу” (ДР № 0103U006823), автор була виконавцем у частині аналізу діяльності вітчизняних ЗМІ);
„Державне управління в умовах політичної реформи: шляхи формування дієвої системи стримувань і противаг” (ДР № 0107U005907), автор виступила співвиконавцем у підтемі „Політична комунікація як механізм узгодження позиції центрів прийняття державно-управлінських рішень та фактор стримувань і противаг”, “ Державна політика і демократичне урядування: сутність і механізми взаємодії” у рамках комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування”.

Публікації


Загальна сума публікацій:
34
У тому числі здійснені в контексті архетипіки:2

Громадська / політична діяльність


1995 – дотепер:Президент ВГО “Українське товариство сприяння соціальним інноваціям”
2001 – дотепер:Академік, академік-секретар Української технологічної академії

Додаткова інформація

Участь в редколегіях:Член редакційної колегії в інформаційному бюлетені УВКБ ООН “Громадянин” 1999-2002р.р.

Контактні дані


Країна:Україна
Місто: м.Київ
Телефон:+38 050 397 22 91
E-mail:maria.lashkina@gmail.com

Біографія


Лашкіна Марія Григорівна. 
Кандидат наук з державного управління, практичний психолог-конфліктолог, журналіст, політичний аналітик, державний службовець 5-го рангу.
Докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами НАДУ при Президентові України, за сумісництвом викладач Інституту державного управління та права, кафедри документознавства та інформаційної діяльності КНУКіМ. З 2008 року наукова-педагогічна діяльність пов’язана з Інститутом державного управління Київського Національного університету культури і мистецтв України. З 2008 по 2014 роки автор-розробник і викладач навчальних курсів: „Державне управління”, „Прийняття управлінських рішень”, „Основи публічної діяльності”, „Зв’язки з громадськістю”, „PR в органах державної влади та місцевого самоврядування”. Курсів для дистанційного навчання Інституту суспільства Київського Національного університету ім. Б.Гринченка, НАДУ при Президентові України: „Організаційно-правові засади державного управління”; „Науково-методичні та практичні аспекти здійснення комунікації у системі судової влади України”.
Народилася 7 серпня 1961 року в м. Краснодар (Російська Федерація). З 1969 року мешкала в Криму, з 2002-го року постійно мешкаю в Києві. 
Закінчила з відзнакою Національну академію державного управління при Президентові України (2004), спецфакультет з практичної психології Харківського національного університету (1994), Бердянський педагогічний інститут (1989).
Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1995 році як старший науковий співробітник, практичний психолог Кримського центру гуманітарних досліджень при Національному таврійському університеті ім. Вернадського. Досліджувала соціально-психологічні процеси у виробничих колективах, кримському суспільстві та політиці. 
Як тренер-психолог брала участь у міжнародному проекті Кримського центру етно-соціальних досліджень “Переговоры в условиях рыночной экономики и умение руководить”. Співавтор-укладач методичного посібника “Искусство разрешения конфликтов” (Сімферополь, 1995 рік). Наукові інтереси лежали в галузі соціальної психології і конфліктології. 
Як член редакційної колегії в інформаційному бюлетені УВКБ ООН “Громадянин”, вела постійно діючу рубрику „Толерантність”, де регулярно публікувала статті з конфліктології, методики ведення переговорів, взаємодії та толерантності в міжнаціональному середовищі. 
Здобула досвід у журналістиці, працюючи регіональним кореспондентом інформаційної агенції УНІАН, кореспондентом друкованного видання «Крымская газета» та програми новин „12 минут новостей” на ГТРК „Крым”.
З квітня 1995 року перейшла на державну службу, де пройшла шлях від спеціаліста аналітичного відділу Представництва Президента України в АРК до керівника головного управління внутрішньої політики Ради Міністрів АРК. У 2003-2004 роках працювала головним консультантом відділу моніторингу та аналізу громадсько-політичних подій управління моніторингу та аналізу медіа-простору Головного управління інформаційної політики Адміністрації Президента України. З 2008 по 2013 – помічником-консультантом Народного депутата України. Під час роботи в державних установах займалася аналізом інформаційного простору України; соціально-політичних процесів в суспільстві; аспектів взаємодії і комунікації органів державної влади із суспільством через медіа; світового досвіду політичної комунікації і публічної політики, з метою його застосування в Україні, готувала законопроекти.
У 2009 році захистила дисертацію в галузі теорії та історії державного управління на тему: „Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні”. 
Автор більше тридцяти публікацій та наукових праць, зокрема: „Теоретико-методологічні підходи щодо принципу свободи слова у взаємодії ЗМІ та державних інституцій” (2005), „Організаційні та змістові засади співпраці органів державної влади і ЗМІ (за результатами експертного опитування)” (2007), „Взаємодія органів державної влади і засобів масової інформації в демократичних країнах (на прикладі Польщі та ФРН)” (2007), „Комунікації судової влади: науково-практичний посібник” (2011) та інш.
У 2006 році в рамках проекту Фонду розвитку демократії брала участь в роботі групи фахівців „Досвід співпраці органів державної влади і місцевого самоврядування Польщі з громадськістю в процесі розвитку громадянського суспільства ” (Київ-Варшава). Як тренер-експерт працювала в міжнародних проектах: „Переговоры в условиях рыночной экономики и умение руководить” (1995); „Люди і влада – діалог через медіа” (2006); „Уряд у діалозі: сучасні технології політичної комунікації”(2006); „Підтримка судової реформи в Україні”(2011-2013); „Відкритий діалог: ЗМІ, неурядові організації та державні інституції” (2013-2014).
З 2010 року постійний учасник теоретико-методологічного семінару „Архетипіка й державне управління”. Теоретико-наукові напрацювання знайшли відображення у публікаціях: „Особливості розвитку державного управління в Україні в епоху постмодерна: соціокультурний аспект” (М.Г. Лашкіна // Публічне управління:теорія і практика, 2010. – № 3-4. – С.60-67.); „Інформаційний простір як чинник трансформації архетипу національної держави в умовах глобалізації” (М.Г.Лашкіна //Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во „ДокНаукДержУпр”. – Спеціальний випуск – Червень, 2013. – С. 235-244); „Феномен архетипів „Майдану” як інформаційно-комунікативного явища постмодерну: вплив на державотворення” .