ХІ Міжнародний теоретико-методологічний семінар та VIІІ міжнародний конкурс молодих науковців за темою: «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела у постмодерному суспільстві».

Одинадцятий міжнародний теоретико-методологічний семінар і Восьмий міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела у постмодерному суспільстві»; м. Александрія, Нова Александрійська бібліотека (Єгипет); 24-31 січня 2020 року 

Програмні рамки наукового форуму 2020 року визначатиме проблематика публічного управління, пов’язана з дослідженням місця традиції в сучасному — постмодерному суспільстві. 

Постмодерн, що прийшов на зміну Модерну, привніс з собою безодню невизначеності. За цих умов, що час від часу наповнюють сучасність кризовим станом, традиція повертає нас в минуле. Водночас вона наповнює постмодерн духом радикального оновлення, адже новизна в традиції має не часовий, а онтологічний характер. Вона пов’язана не з поступовим удосконаленням чогось минущого, а зі ствердженням граничної досконалості.

Традиція – в силу свого самонаслідування — належить більше теперішньому, ніж архаїчному минулому чи навіть ще не сконструйованому майбутньому. Це — не засушена спадщина, що передається від покоління до покоління по історичній «горизонталі». Через традицію людина намагається осягнути нескінчений простір, усю багатоманітність способів усвідомлення та пізнання буття давньої людини, а отже — шукає саму себе у сьогоденні. Саме тому традиція починається з «вертикалі» — власне того архетипного, яке пізнається інтуїтивно й поза будь-якими нашаруваннями часу, оскільки належить не минулому, а вічності.

 • Чи став постмодерн з його тотальною деконструкцією добою «загибелі традиції»? 
 • Чи постмодерн став часом нових проявів традиції? 
 • Як співвідносяться традиції та новації? 
 • Чи керують міфи та забобони сучасним світом? 
 • Чи потрібно «відроджувати» / «реставрувати» традиції у добу постмодерну? 
 • Традиції постмодерну: яким буде «архів» сучасної епохи? 
 • Ну, і нарешті, хто ж ті суб’єкти, які опікуються сьогодні долею традиції? 

Ці та інші питання визначатимуть простір для осмислення чергової теми ХІ ТМС-2020 / VIІІ МКМН-2020.

Мета заходу: об’єднати на засадах методології соціальної архетипіки міждисциплінарні зусилля представників соціально-гуманітарного знання навколо вирішення теоретичних і практичних проблем публічного управління, зокрема бачення тих майбутніх можливостей, які минуле створило для нашого теперішнього, а отже осмислення традиції, її суб’єктів та джерел у постмодерному суспільстві.

Учасникам форуму пропонується обрати один із нижче зазначених напрямів для наукової рефлексії та обговорення.

 1. Традиційна діяльність, її природа та суб’єкти в сучасному – постмодерному суспільстві.
 2. Традиція державотворення в умовах інноваційної діяльності.
 3. Психотипи «раціонал» / «ірраціонал» та їх участь у відтворенні традицій.
 4. Традиції в культурі, релігії, мові як передумова сталого розвитку.
 5. Традиція, її функціонування та розвиток в контексті «Імажинера» Жильбера Дюрана.

Дата проведення: 24-31 січня 2020 року 

Місце проведення: м. Александрія, Нова Александрійська бібліотека (Єгипет).

Робочі мови: українська, англійська.

Реєстраційний внесок: відсутній. 


Додатки: