Архетипіка і державне управління: ментально-психологічні аспекти

Третій міжнародний теоретико-методологічний семінар «Архетипіка і державне управління: ментально-психологічні аспекти» ; Барселона, Іспанія ; 23-30 червня 2012

Мета форуму бачиться в об’єднанні міждисциплінарних зусиль дослідників, котрі працюють в різних галузях соціального й гуманітарного знання, та обговоренні теоретико-методологічних засад впливу архетипів колективного несвідомого на державне управління.

Учасникам запропоновано розглянути та обговорити проблеми державного управління і державного будівництва, розкриваючи їх у взаємозв’язку з архетипами колективного несвідомого. Зокрема, запропоновано наступні дослідницькі проблеми:

 • Архетипи демократії та стилі державного управління
 • Архетипи управління та архетипи влади
 • Архетипіка та авторитет політика і управлінця
 • Архетипіка та інформаційне забезпечення державного управління
 • Архетипічні образи державних діячів
 • Архетипові засади моделювання стилю державного управління
 • Архетипові основи моделювання і прогнозування стилю державного управління
 • Архетипові уявлення політико-управлінських еліт
 • Архетипи державного управління і архетипи державної влади
 • Вплив політичних архетипів на державне управління
 • Зміна архетипів у державному управлінні
 • Ідентичність, менталітет і національний характер в контексті державного будівництва
 • Колективне несвідоме в самоорганізації громадських рухів
 • Комунікативні практики і маніпулювання громадською свідомістю
 • Культурно-політична бінарність держави
 • Культурно-символічна політика держави
 • Міфологічна і політична свідомість
 • Національно-державна символіка в моделюванні політичних процесів
 • Норма і патологія в державному управлінні
 • Політична ідеологія та мистецтво
 • Політичні архетипи та їх вплив на державне управління
 • Право націй на самовизначення і базові принципи геополітики
 • Роль політичної і духовної еліт в процесах становлення та розвитку національно-державних утворень
 • Роль церемоній і ритуалів в процедурах державної політики
 • Сакралізація і секуляризація як тенденції державної політики
 • Символ, міф і ритуал в державному управлінні
 • Сучасна національна держава і мультикультуралізм
 • Свідоме і колективне несвідоме в державному управлінні
 • Соцієтальні показники (код культури, екстраверсія / інтроверсія, емоційність / прагматичність, раціональність / ірраціональність, інтуїтивність / сенсорність, екстернальність / інтернальність, екзекутивність / інтенціональність) в державному управлінні
 • Соціокультурне середовище державного управління
 • Функції архетипів в механізмах державного управління

Додатки