Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та практики

Четвертий міжнародний теоретико-методологічний семінар і Перший міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та практики» ; Київ, Україна ; 22-26 травня 2013

Мета форуму організатори бачать в об’єднанні міждисциплінарних зусиль дослідників, котрі працюють в різних галузях соціального й гуманітарного знання, та обговоренні теоретико-методологічних засад впливу архетипів колективного несвідомого на державне управління.

Учасникам запропоновано з використанням архетипної методології розглянути та обговорити проблеми розвитку публічного адміністрування в Україні та інших країнах світу. Зокрема, для осмислення та обговорення винесено наступні дослідницькі напрями:

  • Архетипи та технології маніпулювання масовою свідомістю
  • Архетипіка і публічна політика
  • Архетипні засади комунікативних практик в публічній сфері
  • Архетипні підходи та моделі розвитку публічної сфери
  • Архетиповий політичний менеджмент
  • Архетипові засади церемоній та ритуалів у публічній сфері
  • Механізми та практики публічного адміністрування (архетипова парадигма)
  • Публічна політика і система владно-управлінських відносин: архетипний підхід
  • Публічне адміністрування та соціальний діалог в дзеркалі архетипіки 
  • Інше (в парадигмі архетипіки).

З метою розвитку товариства дослідників архетипіки державного управління в рамках ІV ТМС-2013 запропоновано розпочати і надалі щорічно проводити в об’єднаному форматі ТМС міжнародний конкурс молодих науковців (віком до 35 років).


Додатки