Підручники

Підручники

Афонін Е. А. Людська ідентичність та особливості її впливу на політику й державне управління [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін // Концептуальні засади взаємодії політики й управління. – К. : НАДУ, 2010. – С. 265–289. – Посилання: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Konzept_zasadi.pdf.


Соціальна глобалістика = Социальная глобалистика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Національна академія державного управління при Президентові України ; Воронезька філія Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові РФ ; Українська технологічна академія ; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям ; за наук. ред. Е. А. Афоніна, В. Д. Бондаренка, А. Ю. Мартинова. – К. : Освіта України, 2011. – (Серія : Відкрита дослідницька концепція ; вип. 11). – Електронні дані : [текст парал. укр. і рос. мовами]. – 1 електрон. опт. диск (CD ROM); 12 см.– Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97–2000 ; CD ROM дисковод ; mouse. – Загол. з екрана. – Посилання: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Globalistika.rar.