Періодика

Періодика

Афонін Е. А. Архетипи світових релігій в умовах глобалізації / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов // Віче. – 2002. – № 3. – С. 70–74.


Афонін Е. А. Колір і психіка = Color and Psyche [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін // Аеропорт. – 2006. – № 1. – С. 52-55. – Посилання: http://afonined.livejournal.com/1179.html.


Афонін Е. А. Розвиток України: макросоціальний підхід / Е. А. Афонін // Віче. – 1996. – № 1. – С. 45–56.


Афонін Е. А. Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, О. В. Суший, Л. М. Усаченко // Український соціум. – 2011. – № 4. – С. 7–30. – Посилання: http://www.ukr-socium.org.ua/stok/Annot_2011/Afonin_4_2011.pdf.


Афонін Е. А. Психокультура України: «помаранчевий перехід» [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, О. А. Донченко, В. О. Антоненко // Соціальна психологія. – 2006. – № 4. – С. 77–93. – Посилання: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=60&c=1281.


Афонін Е. А. Соцієтально-психологічний чинник трансформації і соцієтальна структура кризового суспільства [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов // Соціальна психологія. – 2007. – № 1. – С. 3–11. – Посилання: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=66&c=1496.

Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів держ. упр. [Мат-ли I ТМС-2010; м. Феодосія, Україна; 13 – 14 липня 2010 р.] [Електронний ресурс]. – 2010. – № 3–4. – Посилання: http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C83c9b001-8b64-451c-967d-bf6b6c22c647.pdf.


Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів держ. упр. [Мат-ли II ТМС-2011; м. Шарм-Ель-Шейх, Єгипет; 23 – 30 січня 2011 р.] [Електронний ресурс]. – 2011. – Спец. вип. – Посилання: http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C7c7ef4d7-12c7-44f4-84bc-7e395192237a.pdf.


Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів держ. упр. : [Мат-ли III ТМС-2012; м. Барселона, Іспанія; 23–30 червня 2012 р.] [Електронний ресурс]. – 2012. – Спец. вип.– Посилання: http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5Cc19286c8-373d-4dd1-b2e8-e45ebdb9a27b.pdf.


Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів держ. упр. : [Мат-ли IV ТМС-2013; м. Київ, Україна; 22–26 червня 2013 р.] [Електронний ресурс]. – 2013. – Спец. вип. – Посилання: http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C456dfa7d-f8d1-4901-aaa1-c237823cb99a.pdf.


Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів держ. упр. : [Мат-ли V ТМС-2014; Київ, Україна; 13 червня 2014 р.] [Електронний ресурс]. – 2014. – Спец. вип. – Посилання: http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C3b6d3535-2fac-400e-817b-b9fdc9ea9fe8.pdf.


Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів держ. упр. : [Мат-ли VI ТМС-2015; Ужгород, Україна; 29 квітня 2015 р.] [Електронний ресурс]. – 2015, Спец. вип. – Посилання: http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5C%2813%29%5C92910332-fbe6-4124-8e9d-70ade44306e0.pdf.