V Міжнародний конкурс молодих науковців 2017

V Міжнародний конкурс молодих науковців 2017

І премія – Інна СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА, кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри управління освітою, науковий співробітник Національної академії державного управління при Президентові України за темою: «Динаміка освітніх інституційних змін у контексті конфліктності соціуму: архетипний концепт “неотрайбалізму” М. Маффесолі»


ІІ премія – Ольга КОТОВСЬКА, кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України НАДУ при Президентові України за темою: «Соціальні конфлікти в постмодерному просторі та їхній вплив на царину публічного управління: архетипно-ціннісний підхід»


ІІІ премія –Людмила ПОНОМАРЕНКО, провідний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва управління забезпечення міжнародних зв’язків Національної академії державного управління при Президентові України за темою: «Національна ідея як символічна передумова революцій ХІХ–ХХ ст. й еквіфінальна модель суспільних трансформацій»