VІ Міжнародний конкурс молодих науковців 2018

VІ Міжнародний конкурс молодих науковців 2018

1 премія – Інна СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА, доцент, доцент кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету за темою «Багатовимірна управлінська сучасність: породження соціальних смислів для нових колективних ідентичностей»


1 премія – Ярослава КИСЕЛЬОВА, студентка 4-го курсу кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету за темою «Багатовимірна управлінська сучасність: породження соціальних смислів для нових колективних ідентичностей»


2 премія – Ольга КОТОВСЬКА, кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України за темою: «Конструювання нових типів цінностей та ідентичностей у вимірах локального, національного та віртуального»


3 премія – Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, старший науковий співробітник за темою: «Архетипний аналіз ресурсів інноваційного розвитку публічного управлінського простору (компаративний підхід)»