Монографії

Монографії

Афонін Е. А. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) : монографія [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов ; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям, Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення Апарату Верховної Ради України. – К. : Видавець Парапан, 2002. – 352 с. – (Вікрита дослідницька концепція; вип. 2). – Посилання: http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/VelykaRoztoka.pdf.


Афонін Е. А. Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід : монографія [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов. – К. : Видавництво «Золота миля», 2008. – (Відкрита дослідницька концепція; вип. 5). – 504 с. – Посилання: http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/soz_zikl.rar.


Афонін Е. А. Суспільний розвиток від Різдва Христового = Social development AD [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов ; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям, Атлантична рада України. – К. : Парлам. видавництво, 2000. – 312 с. – (Відкрита дослідницька концепція ; вип. 1). – Посилання: http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/Soc_Devel_2000.zip.


Донченко О. А. Соцієтальна психіка як предмет соціологічного дослідження: дис. … д-ра соціол. наук: 22.00.01 / О. А. Донченко; НАН України; Ін-т соціології.– К., 1994. – 309 с.


Донченко О. А. Социетальная психіка : [монография] / О. А. Донченко ; НАН Украины ; Ин-т социологии. – К. : Наук. думка, 1994. – 208 с.


Донченко О. А. Архетипи соціального життя і політика: монография / О. А. Донченко, Ю. В. Романенко. – К. : Либідь, 2001. – 334 с.


Донченко Е. А. Архетиповий менеджмент : монография / Е. А. Донченко ; Нац. акад. пед. наук ; Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 264 с.


Кримський, С. Б. Філософія як шлях людяності і надії / С. Б. Кримський. – Київ: Курс, 2000. – 308 с.


Новаченко Т. В. Архетипова парадигма керівника в державному управлінні : монографія [Електронний ресурс] / Т. В. Новаченко ; за наук. ред. Е. А. Афоніна ; Національна академія державного управління при Президентові України ; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям. – Ніжин ; Київ : видавець Лисенко М. М., 2013. – 320 с. – (Сер. : Відкрита дослідницька концепція ; вип. 13). – Посилання: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Novachenko.pdf.


Суший О. В. Психосоціальна культура державного управління [Електронний ресурс] / О. В. Суший ; за наук. ред. Е. А. Афоніна. – К. : Світогляд, 2012. – 344 с. – Посилання: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Sushiy.pdf.