Збірки наукових праць

Збірки наукових праць

Афонін Е. А. Архетипіка як новий науковий напрям міждисциплінарних досліджень проблем державного управління / Е. А. Афонін, Е. В. Сушій // Державне управління в XXI столітті: традиції та інновації. – М.: Изд-во МГУ, 2011. – Ч. 3. – С. 111-122.


Архетипіка і державне управління : зб. наук. пр. Української школи архетипіки, 1994–2014 = Архетипика и государственное управление : сб. научн. раб. Украинской школы архетипики, 1994–2014 [Електронний ресурс] / Національна академія державного управління при Президентові України ; за наук. ред. Е. А. Афоніна, О. В. Радченка, Г. Л. Рябцева. – Електрон. текстові, граф., зв. дан. та прикладна прогр. : [Текст парал. укр. і рос. мовами]. – К. : НТЦ «Псіхєя», 2014. – (Серія : Відкрита дослідницька концепція ; вип. 18). – 1 електрон. опт. диск (CD ROM); 12 см. – Систем. вимоги : Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000; CD ROM дисковод; mouse. – Загол. з екрану.


Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та практики : збірник наукових праць переможців і кращих авторів Першого міжнародного конкурсу молодих учених ; м. Київ, 24 травня 2013 р. [Електронний ресурс] / за ред. Е. А. Афоніна, Г. Л. Рябцева. – К. : НТЦ «Псіхєя», 2013. – 113 с. – Посилання: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Arhetipika_sbornik.pdf.


Архетипіка і державне управління: Раціоналізація та нормативні практики : збірник наукових праць переможців і кращих авторів Другого міжнародного конкурсу молодих учених; м. Київ, 13 червня 2014 р. [Електронний ресурс] / за ред. Е. А. Афоніна, Г. Л. Рябцева. – К. : НТЦ «Псіхєя», 2014. – 120 с. – Посилання: http://www.academy.gov.ua/anons/st_uk.pdf.


Кримський С. Б. Архетипи української культури / С. Б. Кримський // Феномен української культури: методологічні засади осмислення : зб. наук. пр. – К. : Фенікс, 1996. – С. 91–112.