Вебінари

Вебінари

25 грудня 2016. Тема: «Науково-інформаційні ресурси сучасного суспільства: управлінський концепт». Доповідач Чепуренко Яна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)  

12 грудня 2016. Тема: «Глобальні комунікації та їх вплив на процеси державотворення». Доповідач Лашкіна Марія, кандидат наук з державного управління, доцент, помічник народного депутата України (Київ, Україна)

28 листопада 2016. Тема: «Інституційний та психосоціальний аспекти реформування державної політики». Доповідач  Суший Олена, доктор наук з державного управління, завідувач лабораторії соціально-політичних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (Київ, Україна)  

21 листопада 2016. Тема: «Електронне урядування: становлення та розвиток в Україні». Доповідач Ілона Клименко, доцент, доцент кафедри Національної академії державного управління при Президентові України (Київ, Україна)

5 вересня 2016. Тема: «Бінарні дихотомії влади: між “вічним еволюціонером” і “вічним революціонером”». Доповідач Сергій Юшин, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук (Київ, Україна)

22 серпня 2016. Тема: «Авторитет керівника в державному управлінні: архетипна парадигма». Доповідач Тетяна Новаченко, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри парламентаризму Національної академії державного управління при Президентові України (Київ, Україна)

13 червня 2016. Тема: «Історична соціологія та архетипні дослідження». Доповідач Андрій Мартинов, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України (Київ, Україна)

23 травня 2016. Тема: «Генокоди національних культур: концептуальні основи». Доповідач Володимир Патраков, філософ, незалежний дослідник (Степногорськ, Республіка Казахстан)

25 квітня 2016. Тема «Культура довіри як цінність громадянського суспільства». Доповідач Оксана Кожемякіна, кандидат філософських наук, доцент, доцент Черкаського державного політехнічного університету (Черкаси, Україна) Частина 1

25 квітня 2016. Тема «Культура довіри як цінність громадянського суспільства». Доповідач Оксана Кожемякіна, кандидат філософських наук, доцент, доцент Черкаського державного політехнічного університету (Черкаси, Україна) Частина 2

28 березня 2016. Тема «Глобальне громадянське суспільство та його вплив на сучасну державну політику». Доповідач Тетяна Бєльська, докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України (Харків, Україна)

25 березня 2016. В Академії управління при Президентові Республіки Білорусь; 23 листопада 2015 у Національній парламентській бібліотеці Україні; 27 жовтня 2015 у Хмельницькому державному університеті. Вступ до лекторія «Закономірності та особливості Української трансформації». Доповідач Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України (Київ, Україна)