АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ПОВОЄННОГО МИРУ Й БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ПОСТМОДЕРНОГО СВІТУ

Архетипіка і публічне управління 2604

Українська школа архетипіки та Паризький центр досліджень сучасності і повсякденності запрошують освітян і науковців до участі у щорічних заходах УША – ХV Міжнародному теоретико-методологічному семінарі пам’яті Олега Амосова та ХІІ Міжнародному конкурсі молодих науковців пам’яті Ольги Балакірєвої за спільною темою: «Архетипіка і публічне управління: система та механізми повоєнного миру й безпеки в умовах постмодерного світу».

Співорганізатори щорічних заходів УША:

 • Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
 • Університет менеджменту освіти НАПН України
 • Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
 • ГО Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка
 • ГО Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління
 • Видавничий дім «Наукові перспективи».

Мета заходу: об’єднати на засадах юнгіанства міждисциплінарні зусилля представників соціально-гуманітарного знання навколо вирішення теоретичних і практичних проблем безпеки України, Європи і Світу.

Дата проведення: 10 жовтня 2023 – 26 липня 2024 (включно з інноваційними елементами програми).
Дата титульних заходів УША – XV-ТМС-2024 і XІІ-МКМН-2024 – 26 червня 2024.

Місце проведення титульних заходів УША – ТМС-2024: Київ (Україна) – Париж (Франція).
Онлайн на платформі ZOOM.

Робочі мови: українська, французька.

Реєстраційний внесок: відсутній.

Захід у Facebook: https://www.facebook.com/events/3777017945854258/?ti=ls

Програмні рамки наукового форуму 2024 року визначатиме проблематика публічного управління та місцевого самоврядування, вирішення якої здійснюватиметься за методологією юнгіанства та в контексті тенденцій розвитку системи та механізмів безпеки України, Європи і Світу.

Новації цьогорічних заходів УША.

 1. Організатори щорічних заходів, в контексті інституційного розвитку наукової школи арехетипіки, розосередили елементи програми на період з жовтня 2023 по липень 2024 рр., включивши до змісту такі нові елементи, як:
 2. Проєктна онлайн-дискусія учасників школи на актуальну тему: «Повоєнна європейська система безпеки за умов постмодерного світу (технологія, дискусія та висновки)», що відбулася 29 листопада 2023 на онлайн майданчику в ZOOM з публікацією її результатів у фаховому виданні «Український соціум. 2023. № 4».
  URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2024/01/112_130_No-4-87_2023_ukr.pdf
 3. Щомісячний освітній компонент з підвищення кваліфікації з метою популяризації результатів досліджень представників УША, що здійснюватиметься спільно з Університетом менеджменту освіти НАПН України у період з жовтня 2023 до травня 2024. Серед тем освітнього компоненту вже відбулися і заплановані наступні:
  • – «Коеволюція, російсько-українська війна й Українське диво» (Е. Афонін, 10.10.2023. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0GkgXClYztc);
  • – «Природа та еволюція феномена авторитету від античності до постмодерної сучасності» (Т. Новаченко, 17.11.2023. URL: https://www.youtube.com/watch?v=HxIAdixsOJg);
  • – «Глобальне громадянське суспільство сутність, генеза та вплив на державну політику України» (Т. Бєльська, 22.12.2023. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2A_ch9_ZIhk);
  • – «Соцієтальна динаміка травми: чи робить сильнішим те, що не вбиває?» (О. Суший, 19.01.2024. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2m-6upYVX_g);
  • – «Перемога України в російсько-українській війні: соцієтальний (психосоціальний) вимір» (Е. Афонін, А. Мартинов, 30.01.2024. URL: https://www.youtube.com/watch?v=p5kZ6qW1rWY);
  • – «Зміна сили чи зміна парадигми» з послідовним франко-українським перекладом (М. Маффесолі, 23.02.2024. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2024/01/112_130_No-4-87_2023_ukr.pdf);
  • – «Конвергентна інтерактивна комунікація: природа, виклики та загрози для публічного управління» (М. Лашкіна, 13.03.2024. URL: https://www.youtube.com/watch?v=LLzF-Yod_U8);
  • – «Інноваційна природа економіки сучасного – постмодерного суспільства та її сталий розвиток» (В. Омельяненко, 12.04.2024. URL: https://www.graf21.org.ua/usarch20240412/);
  • – «Конструювання авторитету керівника-лідера для органів публічної влади постмодерної сучасності» (Т.Новаченко, 10.05.2024. URL: https://www.graf21.org.ua/usarch20240510/).
 4. Науково-пізнавальна 12-денна екскурсія на острови Греції, яка відбудеться у 2-3 декаді липня місяці з логістикою під’їзду до місця збору (Салоніки): учасники з Європейських країн – літаком до аеропорту Салоніки; учасники з України – автобусом від міста Ужгород. Програму, що включатиме не менше 6 днів перебування на воді, буде надіслано додатково. Орієнтовна вартість туру з проїздом, страховкою та екскурсіями – 650 євро на одного учасника..

Традиційно в межах титульних щорічних заходів УША відбудеться також ХІІ-МКМН-2024 – ХІІ Міжнародний конкурс молодих науковців пам’яті Ольги Балакірєвої на ту ж тему, що й тема ХV-ТМС-2024 пам’яті Олега Амосова: «Архетипіка і публічне управління: система та механізми повоєнного миру й безпеки в умовах постмодерного світу».
До участі в конкурсі запрошуються бакалаври і магістранти (для яких участь наукових керівників обов’язкова), аспіранти, PhD і кандидати наук віком до 35 років з усіх освітніх та науково-освітніх спеціальностей.

Міжнародна конкурсна комісія експертів з Польщі, США, України визначить найкращі роботи конкурсантів, які будуть відзначені заохочувальними грошовими преміями:
1 премія – 200 євро
2 премія – 150 євро
3 премія – 100 євро

ДЛЯ УЧАСТІ В ХV-ТМС-2024 НЕОБХІДНО ПОДАТИ:

 1. Заявку на участь — до 1 квітня 2024 на адресу Тетяни Новаченко (tatnov9@yahoo.com) з копією Едуарду Афоніну (bpafonin@gmail.com).
 2. Україно/англомовний рукопис статті + фотокартку — до 1 травня 2024 на адресу Тетяни Новаченко (tatnov9@yahoo.com) з копією Едуарду Афоніну (bpafonin@gmail.com).

Вимоги щодо оформлення рукописів статей див. у додатку 1 (назва файлу: Прізвище_ТМС-2024.doc).

Якість портретного фото: розмір 3,3 х 4,6 см, роздільна здатність 600 dpi (понад 500 Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: Прізвище_фото-2020.jpeg).

ДЛЯ УЧАСТІ В ХІІ-МКМН-2024 НЕОБХІДНО ПОДАТИ:

 1. Заявку на участь (див.: додаток 1) — до 1 квітня 2024 на адресу Тетяни Новаченко (tatnov9@yahoo.com) з копією Едуарду Афоніну (bpafonin@gmail.com).
 2. Рукопис статті (правила оформлення див.: додаток 2) + фотокартку — до 1 травня 2024 на адресу: Тетяни Новаченко (tatnov9@yahoo.com) з копією Едуарду Афоніну (bpafonin@gmail.com). Після відбору статей комунікація авторів відбуватиметься з редакцією фахового журналу «Наукові перспективи».

Якість портретного фото: розмір 3,3 х 4,6 см, роздільна здатність 600 dpi (понад 500 Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: Прізвище_фото-2020.jpeg).

ПЛАНУЄТЬСЯ ВИДАТИ ДРУКОМ:

 1. Програму ХV-ТМС-2024. Повний текст програми буде розроблений і розісланий після надходження тематичних заявок від учасників щорічних заходів УША (до 1 травня 2024).
 2. Випуск щомісячного фахового журналу категорії «Б» «Наукові перспективи (Серія «Державне управління», «Право», «Економіка», «Медицина», «Педагогіка», «Психологія»), № 5 (48). З інформацією для авторів можна ознайомитися тут: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/authors. (до 30 травня 2024).

➢ УКРАЇНСЬКА ШКОЛА АРХЕТИПІКИ В ІНТЕРНЕТІ:
1. Публікації УША (Library of archetypes), доступні за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1uVbrcq3kdAl_xZ6CFvU-8YVqCQ3_Z9fx

No comments yet, you will be the first.
Leave a reply
Field is required
Field is required
Field is required