Засновники

 

  • Кафедра державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України (http://www.academy.gov.ua/index.html) [веб-адреси можна сховати під назву]

  • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (http://www.kbuapa.kharkov.ua/)

  • Лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України (http://ispp.org.ua/index.php?inc=docs&id=24)

  • Кафедра психодіагностики та клінічної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://www.univ.kiev.ua/ua/)

  • Відділ моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України (http://www.ief.org.ua/)

  • Українське товариство сприяння соціальним інноваціям (http://b2btoday.com.ua/id/2494773)

  • Відділення соціально-гуманітарних технологій Української технологічної академії (http://ukrsmb.info/uta.htm)

  • Асоціація докторів наук з державного управління (http://b2btoday.com.ua/id/4201133)

98

10

29

2

останні новини