Історія

Виникнення. УША. Українська школа архетипіки виникла як науково-практичний міждисциплінарний напрям досліджень у галузі науки державне управління. Він тісно пов’язаний з аналітичною психологією швейцарця Карла Густава Юнга, американською типологією особистості Майерс-Бріггс, творчістю українських соціологів Едуарда Афоніна й Олени Донченко, психодіагноста Леоніда Бурллірних переваг» (автор – Е. Афонін, 1987–1992) та особистісний опитувальник «БАД» (автори – Л. Бурлачук, Е. Афонін, О. Донченко);

  • започаткування соціологічного моніторингу загальносистемних змін – в Україні (1992–2014), Росії (2010, 2011) та Білорусі (2010, 2011, 2013);ачука та культуролога Сергія Кримського, історика Андрія Мартинова та політолога Юрія Романенка.

Становлення. Помітними віхами на шляху становлення УША стала реалізація засновниками наступних завдань:

створення й адаптація для масових опитувань спеціальних психодіагностичних інструментів, які склали проективна методика «ко

осмислення емпіричних даних, узагальнення та концептуалізація в соцієтальній (1994), циклічній (1996) і власне архетипній (2002–2010) парадигмах.

Статус. УША – це відкрите за своїм складом науково-громадське об’єднання представників різних галузей науки, які з позицій архетипів колективного несвідомого розглядають актуальні проблеми теорії й історії державного управління, становлення та розвитку механізмів державного управління й служби в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Ініційовані 2010 р. як основна організаційна форма об’єднання щорічні теоретико-методологічні семінари (ТМС) за міжнародною участю «Архетипіка і державне управління» дозволили об’єднати зусилля понад 150 дослідників з 12 країн і понад 40 міст світу, а започатковані 2013 р. у рамках ТМС щорічні міжнародні конкурси молодих учених склали соціальну гарантію сталого розвитку вітчизняної наукової школи архетипіки державного управління.

98

10

29

2

останні новини