Монографії

 1. Афонін Е. А. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) : монографія [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов ; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям, Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення Апарату Верховної Ради України. – К. : Видавець Парапан, 2002. – 352 с. – (Вікрита дослідницька концепція; вип. 2). – Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/VelykaRoztoka.pdf.

 2. Афонин Э. А. Великая коэволюция: глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ [Электронный ресурс] / Э. А. Афонин, А. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов. – 2-е изд. перераб. и доп. – К. : Парламентское изд-во, 2003. – 384 с. – (Сер. : Открытая исследовательсткая концепция). – Режим доступа : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/coev_f.pdf.

 3. Донченко Е. А. Социетальная психика как предмет социологического исследования : дис. ... д-ра социол. наук : 22.00.01 / Е. А. Донченко ; НАН Украины ; Ин-т социологии. – К., 1994. – 309 с.

 4. Донченко Е. А. Социетальная психіка : [монография] / Е. А. Донченко ; НАН Украины ; Ин-т социологии. – К. : Наук. думка, 1994. – 208 с.

 5. Донченко О. А. Архетипи соціального життя і політика: монография / О. А. Донченко, Ю. В. Романенко. – К. : Либідь, 2001. – 334 с.

 6. Донченко Е. А. Архетиповий менеджмент : монография / Е. А. Донченко ; Нац. акад. пед. наук ; Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 264 с.

 7. Крымский, С. Б. Философия как путь человечности и надежды / С. Б. Крымский. – Київ : Курс, 2000. – 308 с.

 8. Новаченко Т. В. Архетипова парадигма керівника в державному управлінні : монографія [Електронний ресурс] / Т. В. Новаченко ; за наук. ред. Е. А. Афоніна ; Національна академія державного управління при Президентові України ; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям. – Ніжин ; Київ : видавець Лисенко М. М., 2013. – 320 с. – (Сер. : Відкрита дослідницька концепція ; вип. 13). – Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Novachenko.pdf.

 9. Афонін Е. А. Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід : монографія [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов. – К. : Видавництво «Золота миля», 2008. – (Відкрита дослідницька концепція; вип. 5). – 504 с. – Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/soz_zikl.rar.

 10. Афонін Е. А. Суспільний розвиток від Різдва Христового = Social development AD [Електронний ресурс] / Е. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов ; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям, Атлантична рада України. – К. : Парлам. видавництво, 2000. – 312 с. – (Відкрита дослідницька концепція ; вип. 1). – Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/povni_text/Soc_Devel_2000.zip.

 11. Суший О. В. Психосоціальна культура державного управління [Електронний ресурс] / О. В. Суший ; за наук. ред. Е. А. Афоніна. – К. : Світогляд, 2012. – 344 с. – Режим доступу : http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Sushiy.pdf.